Steiners Kunstimpuls

Steiners Kunstimpuls

En skitse af Steiner til maleren Henny Geck 1911
En skitse af Steiner givet til maleren Henny Geck 1911

Rudolf Steiner var kunstnerisk aktiv på flere fronter: Han holdt en lang række foredrag om kunst og kunstnerisk handlen, han virkede som arkitekt, billedhugger og som maler.

I den skole, der i dag bærer hans navn, lagde han vægt på at kunst skulle være et gennemgående tema, så meget at han kaldte pædagogik for ‘opdragelseskunst’: At opdrage et menneske er en kunstart, der består i at fremme og forløse de muligheder, mennesket har med sig.

Han havde i 1900-tallets første fjerdedel mangfoldige kontakter til kunstnere og han lod sig inspirere af dem, ligesom de lod sig inspirere af ham.

Selv om det er vanskeligt at sammenfatte Ruldolf Steiners kunst og tanker om kunst kan man måske sige:

  • Kunsten bør bruge sit materiale så dette bliver mere sig selv.
  • Maleriet dannes ud fra farven.
  • Kunsten formidler menneskets erkendelse af tingenes væsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.