Referat: Poul Gernes og Daniel Richter 13/10 2016

Referat: Poul Gernes og Daniel Richter 13/10 2016

Afholdt tor. . kl. 16:00 – 20:20  Louisiana

P105PG forhal red0322Indføring i Louisianas udstillinger af Poul Gernes og Daniel Richter. To moderne kunstnere , der mht. politiske og moralske holdninger ligner hinanden men som står polært overfor hinanden i deres kunstneriske værk.

Poul Gernes fik opgaven at udsmykke forhallen på Herlev Hospital. Det førte meget mere med sig: Han fik overdraget opgaven at udsmykke HELE hospitalet, både sengetårn og det vældige behandlingskompleks. Dermed opstod det, der siden er blevet kaldt ‘Danmarks største kunstværk’ – og med det en fornyet interesse for om kunst og – i Gernes’ optik – farver kan virke helbredende. Der finde sen lille bog om projektet: Farvernes medicin (isbn 87-21-01943-6), som stilfærdigt skildrer de overvejelser, Gernes har gjort sig: Af forenkle sin kunst – til en sådan grad at også det personlige blev så godt som fjernet fra den.

I Gernes´ billeder er der intet motiv, ingen fortælling, ingen politiseren, kritik.. Hans billeder er ikke til besvær endsige anstrengende, men de klinger (for de fleste) smukt sammen med hinanden og med omgivelserne.

I sengeafsnittet gjorde Gernes brug af farverne så de kunne klinge sammen med det lys, der i alle sengestuer vælder ind fra store vinduer. Farveholdningen belv altså bestemt af retningen mod lyset.

Her er en lille video om Herlev Hospital: https://www.youtube.com/watch?v=Zybmh5Os3HU

Og en video med Ulrika Gernes (Pouls yngste datter): https://www.youtube.com/watch?v=12XpcV4rPHA

Efter Louisianas lækre buffet kunne vi vandre til noget helt andet:

Daniel Richter udstillingen:

Captain_Jack 2007
Daniel Richter: Captain Jack

Daniel Richter fylder godt: Hans billeder er endog meget store og farverige. Derfor er gengivelserne meget langt fra den oplevelse, man får ved at besøge Louisiana.  Selv om værkerne er store virker de ikke anmassende, ikke mindst fordi Daniel Richters værker har humor: De forener noget overvældende smukt set som maleri med noget frastødende grimt set som motiv. Fortællingen fra billederne fængsler fordi beskueren bliver drevet imellem oplevelsen af det smukke og det grimme. Spændingen mellem for – og baggrund, polariteten mellem former og farver, striden mellem billede og det titel etc…

Det var billeder, det var værdifuldt at gå på opdagelse i. Deltagerne fik mulighed for at sidde længere ved et enkelt billede og fortælle hinanden historier, født af billedet.. En let og uvidenskabelig måde at ‘komme ind i værket’ på.

Daniel Richter har en 30 år ældre – og nok mere kendt – malerkollega: Gerhard Richter. Gerhard har skabt en serie billeder, der er blevet ikoniske. Mange af dem har titlen 1024 farver, og det er præcis hvad de er. 32X32 lakerede felter i forskellige farver! Disse billeder citerer Daniel med humor og måske afstandstagen i to af værkerne på Louisiana.

Kurset blev afholdt på Louisiana, torsdag den 13. okt. 2016 kl 16:00 – 20:20

daniel richter ferbenlaare
Daniel Richter: Farbenlaare 2005