Uge 36

Uge 36

In meines Wesens Tiefen spricht
Zur Offenbarung drängend
Geheimnisvoll das Weltenwort:
Erfülle deiner Arbeit Ziele
Mit meinem Geisteslichte,
Zu opfern dich durch mich.

 

I mit væsens dyb taler
– trængende til åbenbaring
verdensordet i det skjulte:
Opfyld dine arbejdsmål
Med mit åndslys
For at ofre dig ved mig.

 

Når man til forståelsen af at jeg og verden er vokset sammen i et åndedræt, som finder sted i mennesket i form af dets erkendelse og dets indlevelse, kan man fornemme verdensordet, verdens mening og sammenhæng i sig. Den vage fornemmelse kan blive til klar tale:
’Lad alle dine gøre-mål blive opfyldt af mit ånds-lys, således at du bliver i stand til at sætte dig selv til side ved hjælp af den styrke, der ligger i at have indsigt i verdens sammenhæng’.
For hvis man kun følger sine egne mål kan man komme til at behandle verden og dens væsner som om de udelukkende var skabte til at tjene menneskets behov. Dermed går man glip af forståelsen for, hvad de egentlig er, hvad de er i sig selv og i samvirke med andre, herunder mennesket.

For at erkende tingene – og sig selv – som de er må man sætte sin interesse for egne behov til side, man må ofre sig selv.
Det er gammel visdom, som forhåbentlig kan få en renæssance: At handle ud fra erkendelse. Erkendelse er at møde det væsentlige i tingen med kærlighed. Det forudsætter et vedvarende arbejde med tænkningen og tænkningens resultater: At gribe de rette begreber til tingene og også til tænkningen. Det er at fremme evnen til intuition. (i Frihedens Filosofis forstand).
Det er at lære sig at agere og tænke i situationen og ikke (kun) på formålet.

Renæssancen af denne kendte visdom er den opgave (erfülle deiner Arbeit Ziele), vi bør rette vores fokuserede vågne opmærksomhed imod og hjælpe de kræfter, der arbejder med kunstnerisk og kærlighedsfyldt forståelse af verden og sig selv.
Modkræfterne hertil er stærke. De vil markedsgøre enhver bestræbelse ved at anvende frygt for fremtiden og nyttetænkning.

(’Mindfulness’ er blevet en moderne betegnelse for en bestræbelse hen imod væsenserkendelse af verden. Den bygger bl. a. på
Acept, – ikke dømme,
Tillid, give slip – ikke stræbe,
Åbenhed – ikke bedrevidenhed
Og tålmodighed.
Se f. eks bogen: ’Ind i mindfulness’ af Lorenzen og Reintoft.)