Ugevers

Ugevers

Der er 52 ugevers i Rudolf Steiners ‘Seelenkalender’, eet vers til hver uge i året.

Seelenkalender er første gang udgivet i 1912. Steiner gen-udgav ugeversene i 1918 i en særlig form: De blev trykt på meget tyndt papir og lagt i cigaretpakker, der blev sendt til soldaterne i fronten under første verdenskrig.

Steiners forord til oplaget fra 1918:

‘Årsløbet har sit eget liv. Menneskesjælen kan medopleve dette liv. Hvis det, der fra uge til uge på forskellig vis taler ud fra årets liv, får lov til at virke på menneskets sjæl, da vil den ud fra denne medopleven først rigtigt kunne finde sig selv. Den vil føle, hvorledes den får et tilskud af kræfter, som vil styrke den indefra. Sådanne kræfter vækkes ved at tage del iverdensforløbet, således som det udspiller sig i årsrytmen. Først derved vil menneskesjælen blive opmærksom på hvilke fine men betydningsfulde forbindelsestråde, der består mellem sjælen og den verden, den er født ind i.’
Årsløbet numerisk:

Ugeversene er ordnet på en særlig måde, således at den første uge er den, hvor Påskesøndag er ugens første dag. Der er desuden nogle vers, der passer til bestemte datoer, som f. eks.

uge 1 er Påskeugen
uge 12 passer til St. Hans (Johannes),
uge 26 passer til Mikkelsdag (29. september) og
uge 38 har Kristi Fødsel som tema.

Da påsken ikke, som de andre årstidsfester, ligger fast,  giver det naturligvis nogle tilpasningsproblemer fra år til år. Nogle år er der flere eller færre uger fra påske til St. Hans og tilsvarende fra jul til Påske. Man må derfor enten udelade eller gentage enkelte vers. Hertil skal bemærkes at tre på hinanden følgende vers har samme tema.

Komposition:

Ugeversene beskriver de muligheder, der sjæleligt fremmes af årstiden. I store linier kan man se at de er bygget om omkring to vendepunkter, forårsjævndøgn, efterårsjævndøgn,og to højdepunkter vintersolhverv og sommersolhverv. I sommerhalvåret er den udadrettede sanse- og oplevelses-aktivitet i forgrunden, i vinterhalvåret mere den indadvendte reflektion og dannelse af sammenhæng.

Dette understøttes af at ugeversene er komponeret så de svarer sammen, således at to vers der ligger lige længe fra et vendepunkt svarer til hinanden. Versene har som allerede antydet, hver sit nummer. De vers, hvis numre sammenlagt giver 53 korresponderer altså sammen. De kaldes ofte ‘Spejlvers’

Et eksempel på spejlvers er verset til uge 22 , som begynder med ordet: Lyset.
Vers 31 begynder ligeledes med ordet Lyset. Læser man de to vers side om side, vil man opdage mange overensstemmelser og modstillinger (spejlinger).
Der er to yderligere vers der omhandler lys, men de indledes med ordet: I lyset. Det er versene nr 5 og 48. Disse to er dem, der svarer til årstiderne på den modsatte jord-halvkugle. De kaldes ofte for ‘modvers’
Den opmærksomme læser har opdaget, at begge ’par’ ligger lige langt fra Påske hhv. Mikkelsdag.

Oversættesler.

Til en begyndelse vil jeg dog anbefale at man begrænser sig til at læse ugens vers hver dag i ugens løb.
En let tilgængelig måde at gøre det på er at hente en lille app på hjemmesiden:
http://calendarofthesoul.net
Her er der mange oversættelser at vælge imellem, bl. a. til dansk. Sproget i ugeversene er overordentligt komprimeret og – selv på tysk – vanskelig at forstå. Der er rytmer og allitterationer, som kun sjældent kommer til udtryk i oversættelserne. I den danske oversættelse har jeg forsøgt at gøre indholdet klart  – desværre på bekostning af andre kvaliteter.
På calendarofthesoul.net kan man også let finde de ugevers, der korresponderer og tilmed de ugevers, der på samme tid er bedst anvendelige på jordens sydlige halvkugle.