Tekster

Tekster

Gennem tiden er der opstået en del tekster om mangt og magt.

Nogle af dem vil jeg gøre tilgængelige. I håb om at de kan inspirere til at komme tættere på frihed og væsentlige erkendelser.

Væsentlige!

Ikke: nye! epokegørende! behagelige! osv.

Men erkendelser, der fører lidt tættere hen imod livets og dødens væsen. Polariteternes og monismens væsen.Klee Lammet 1920