Frihedens Filosofi, Tænkningen

Frihedens Filosofi, Tænkningen

Kap 3. handler om tænkningen.  Ofte lægger vi ikke mærke til tænkningen, da den jo er beskæftiget med at tænke ‘noget’, Den retter således ikke opmærksomheden på sig selv. Tænkningen er et upåagtet element. Men vi er i stand til at iagttage tænkningen. Steiner benævner det ‘undtagelsestilstand’. Det hører til det vigtigste et menneske kan gøre, at iagttage sin tænkning.

Det kan være vanskeligt – især i begyndelsen  – at gennemføre denne iagttagelse af tænkningen. Derfor kommer man let til at tage  beskrivelsen af, hvad man kan erfare om tænkningen, som givet. Det vigtige er, at danne sin egen oplevelse af tænkningen, ikke blot tage andres udtalelser for givet. 

Steiner har i sin bog: ‘Grundtræk af en Erkendelsesteori…’ skrevet et afsnit om tænkningen (ca. 14 sider). Det er godt at læse og at tænke over. Så det kan danne materiale til ens egen iagttagelse af tænkningen. 

Derfor er teksten  – i dansk oversættelse – at læse ved at følge dette link.