KunstKurs 2018 – 19

KunstKurs 2018 – 19

Metamorfoser:

Forvandling eller bare forandring? 

Hent hele programmet til print

Vores bevidsthed om naturen – den verden, vi lever i – har forvandlet sig. Det ses på disse to kunstværker der begge viser en opfattelse af naturen.

Det øverste er Apsismosaikken i Sankt Apolinare in Classe ved Ravenna – ca. 450 e. Kr. f. skabt af mosaik-kunstnere i Ravenna.

Det nederste er af Per Kirkeby:  Weltuntergang. (2002)
Et næsten geologisk studie af jordens historie.

Hvilke udviklings-kræfter har frembragt denne forandring? Er det muligt at finde ‘lovmæssigheder’ der bringer forståelse for metamorfoser i planter, dyr, mennesker og tænkning?
KunstKurs 2018-19: ledetråd er at opsøge metamorfosernes virkeområde og dynamik.

Kursus ledes af Ove Frankel og Helle Witte Christiansen.

Meget er forandret:

Vi har holdt Kunst-Kurs gennem 6 år og haft et års pause p.g.a. sygdom.  Reinsholmgaard, hvor vi har afholdt kurserne de sidste 6-7 år, er nu blevet et aktivt bofællesskab for mennesker med særlige behov. Der er ansat ca. 15 medarbejdere, som tager sig af de tre beboere. Derfor flytter vi kursussted til Skaberiet, Adolphsvej 59 i Gentofte.

I DENNE SÆSON 2018-19 bliver der 3 lørdage

FØRSTE GANG DEN 10.  NOVEMBER.

– og en kunstrejse til London i april.

Sted: Skaberiet i Gentofte 
Vi vil holde Kusnt-Kurs på ‘Skaberiet‘ – et værkstdsagtigt initiativ. Adolphsvej 59, 1. sal 2820 Gentofte.
Stedet byder på gode faciliteter til vores formål. Det ligger på 1. sal. i en tidligere telefoncentral, og der er ikke elevator.
Kursus lørdagene kommer til at vare fra kl. 10-16 afbrudt af én times frokostpause.

Priser:

Normalprisen for en enkelt  kursusdag er  550 kr. for foredrag, undervisning, materialer, kaffe, the, småkager og frokost.  Hvis du vil tilmelde dig til alle 4 lørdagskurser får du rabat.

Der kan gives reduceret pris efter aftale på mail. Lavere deltagerpris vil blive givet til kontanthjælpsmodtagere, studerende og fattige pensionister.

Du kan reservere plads ved at sende en mail til info@udviklingskunst.dk med navn og telefonnummer og indbetale kr 550 pr. person til Mobile Pay 40372038.

1: Kvalitet, bevidsthed og kunst.

Lørdag den 10/11

¨Mål alt, hvad der er måleligt, og gør det, der ikke kan måles, måleligt¨ krævede Galilei ved indgangen til den moderne, videnskabelige tid. Det har vi gjort så grundigt, at vores sans for kvalitet er blevet fortrængt i en grad, det gør det let at anse kvalitet for noget subjektivt i modsætning til  kvantitet,  der anses for objektivt eksisterende.

Men kunstværker!! Det giver INGEN mening at beskrive deres kvantitative sider. Derfor er kunst, kunstoplevelse og kunstnerisk arbejde en udpræget kvalitativ beskæftigelse  og dermed opøvelse af vores sans for kvalitet.

Lørdagen bliver sammensat af foredrag, kunstbetragtning, form og farve øvelser og samtaler.  Den vil give mange individuelle oplevelser af (billed)kunst og dets objektive? kvaliteter.

2: Det kunstneriske arbejde.

Lørdag den 9/2 2019
At arbejde uden mål. Intuition.

Kunstnerisk erfaring via øvelse både med blyant og papir og med kunstbetragtning.
Vi vil både iagttage, erfare og klarlægge begrebsmæssigt, hvad der sker i en kunstnerisk proces.
I modsætning til de arbejdsprocesser, vi almindeligvis deltager i og hører om, har den kunstneriske proces ikke noget forud fastlagt mål! Handlinger kan derfor ikke bestemmes ud fra deres formålstjenlighed men udelukkende ud fra den umiddelbare forståelse af hver enkelt situation.
Dermed udforsker vi en ‘ny’ og supplerende rationalitet: Situationsrationalitet.

3: Tænkningens metamorfose. Om intuitioner og frihed.

Lørdag den 27/4 2019

Sædvanerne i samfundet forleder os til at antage, at uddannelse og udvikling er en hovedsag: Vi underviser i viden. Vi optager viden. Vi anvender viden.
Men hvad afgør om den viden nu også er rigtig? Det korte svar er: Det gør vi selv!
Vi er naturligvis påvirkede af erfaringer (viljeshandlinger) følelser og tankevaner.
Og endda af både formålsbestemt og situationsbestemt fornuft? Alt dette stemmer ikke altid overens. Hvad kan vi have tillid til?
At se billeder (kunstværker) er i vid udstrækning at producere billeder. Først når man ‘overlader sig’ til billedet begynder det at opstå.
Vi skal øve situationsrationalitet på denne lørdag: For den næres af hele mennesket: Handlinger (vilje), følelser og tanker. Og det er her, intuitionen kan finde plads.

Efter aftale kan vi oprette flere kurser f. eks:

Arkitekturens og kroppens metamorfoser.   En udflugt i byen og i kroppen.
Byen er fuld af bygninger – og af arkitektur. Hvad er arkitekturens væsen set som kunstart? Bjarke Ingels har de seneste år stået for at bygge en række nye og forvandlede bygninger i København. De indvarsler måske en forvandlet forståelse af mennesket og dets selvskabte omgivelser.

Aktuelle udstillinger f. eks:  Vincent van Gogh på Arken