Nordlys og musik

Nordlys og musik

Nordlys

Lyset, mørket og farverne:

NOX BOREALIS,

INSTALLATION

Avanti! Chamber Orchestra og Jakob Kullberg

29. januar 2016 kl. 20.00
Store Scene, Dansehallerne, Pasteursvej 20, 1778 København

Program:
Niilo Tarnanen: Schwebe (2013)
Kaija Saariaho: Notes on Light (2006)
Hans Peter Stubbe Teglbjaerg: Nyt værk (uropførelse)
Kaija Saariaho: Lichtbogen (1986)

 

NOX BOREALIS

Installation af Jean-Baptiste Barrière

29. januar 2016 kl. 18.00-19.30 og 21.30-23.00 (20 min. loop)
Lille Scene, Dansehallerne, Pasteursvej 20, 1778 København

Billetter  Pris 125 kr