Stof til Farvernes Medicin

Stof til Farvernes Medicin

Farvernes Medicin

KunstKurs Lørdag den 8. okt. var mættet med farver og flere deltagere end ellers.
Emnet Farvernes Medicin er taget fra Puog Gernes i anledning af Louisianas udstilling om hans livsværk.

Louisiana havde arrangeret et studiebesøg på Herlev Hospital, hvor både Ulrika Gernes, Pouls yngste dtter, og ospitalets ledelse fortalte og fremviste det helt unikke og omfattende kunstværk: Hele sygehuset er indvendigt malet af Poul Gernes med de formål

At hjælpe patienterne til at blive raske hurtigere fordi de har noget dejligt at se på,

At give personalet et bedre arbejdsklima..

og endelig

At gøre det lettere at finde vej på sygehuset, især i behandlingsbygningen, som er uoverskuelig stor og opdelt i mange helt ensartede moduler på 15×15 meter.

Poul Gernes værk har stået sin prøve og inspireret til at inddrage kunst – både i arkitektonisk, farvesætning, udsmykning, landskab, lyd – og musik – i det nu planlagte sygehusbyggeri.

En markant foregangsmand var Lars Heslet, der døede i januar 2016. Han var bl.a. overlæge og professor på intensivafdelingen på Rigshospitalet og han har forfattet to meget indholdsrige ot tankevækkende bøger:

Sansernes Hospital fra 2007   og

Fra Det Yderste  fra 2010

Bøger jeg varmt vil anbefale til alle dem, der gerne vil sætte sig ind i tanker móm hvordan kunst kan virke fremmende på helbredet.

Se også dette videoklip om helbredende musik: