Farvernes medicin… ?

Farvernes medicin… ?

Lørdag 8. oktober 2016  kl. 10 – 16 på Reinsholmgård

SONY DSCHerlev sygehus er ‘Danmarks største kunstværk’ – måske ikke set som sygehus? men i kvadratmeter. Hele sygehuset blev farvesat af Poul Gernes  i 1971. Det har givet anledning til mængder af sympati og antipati. Hovedtanken er at farverne skal hjælpe både patient og personale til en helbredende indsats.

P1050324Det nye sygehusbyggeri i Hillerød vil også (gerne) bruge kunst og farver som væsentligt virkemiddel for patienters og personales trivsel..  Hør hvordan?  Læs artikel om ‘Helbredende kunst: Farver i Herlev  og f. eks. denne undersøgelse fra 2014:  selvvalgt kunst..

Program:

10-11: Poul Gernes som kunstner og de overvejelser, der resulterede i Herlev Sygehus’ udformning og vi skal se  lidt på de kunstneriske planer, der er for sygehusbyggeriet i Hillerød.

11-11:15 kaffepause

D. Richter Alles ohne NichtsPoul Gernes kan man få et bredere indtryk af på Louisianas store udstilling. (Se mere om Louisiana-besøget den 13. okt.)

11:15-12:30   Daniel Richter. Hans værker skal vi møde som kontrast til Gernes´ (måske) helbredende farvevirkninger. Med reference til Louisianas udstilling.

12:30 – 13:45: Frokostpause. Vi nyder Lones formidable frokost og samværet..

13:45-16 Om eftermiddagen skal vi koncentrere os om farvernes virkninger, dels ved at erfare lidt om farvers følelsesmæssige etc. virkninger når farver bruges i rum og i beklædning og især ved at prøve farver selv:

Anne Hedegaard, der har en menneskealders erfaring i tekstiler og farver, vil føre os igennem en række ´Drapperings-øvelser’, hvor nogle deltagere bliver indhyldet i farver og farvernes virkninger bliver iagttaget af de andre deltagere –  under kyndig vejledning af Anne Hedegaard.

Der serveres kaffe og kage kl 15:45. .. og der er løs bagkant…

Betaling og tilmelding senest den 1. okt.

Prisen for hele dagen incl. frokost, kaffe og kage er kr 400.

Bedes indbetalt på MobilePay eller Svipp 40372038.

Send også en mail med navn, telefonnr. til info@udviklingskunst.dk

Kurset afholdes på Reinsholmgård, Melbyvej 63,  3370 Melby