Farvernes Medicin, 8/10 2016

Farvernes Medicin, 8/10 2016

Reinsholmgård lørdag den 8. oktober..

Vi mødes I FABRIKKEN kl 10:00komposision-nr-4-1911Kl 10:00 – 10:15:  Fællessang

Lars Albertsen indleder med en musikalsk saxofon-improvisation til ovenstående billede af Kandinsky.

p1050319Og som kontrast måske også lidt klange til dette billede af Poul Gernes.

10:20 – 11:00 Den kunstneriske måde at arbejde på. Indledning og begreber –  baseret på oplevelsen af musik og kunst.

11:00 – 11:15 Kaffe og strække ben pause.

11:15 – 12:30 Kunst kan helbrede!

Om overvejelser vedr. ‘Sansernes hospital’, nye sygehusbyggerier og kunst.

12:30 – 13:45 Frokostpause i Stuerne hos Lone og Arne.

13:45 – 16:00 Farvevirkninger både som sansning og udtryksmiddel.

Anne Hedegaard leger med ‘drapperingsforsøg’ og iaggttagelse.

komposition-nr-7-1913Hvorfor skal vi mødes i Fabrikken?    De er fordi Lone og Arne er ved at forny det hele: plastikfabrikken er ved at lukke; de fleste maskiner er solgt; lokalet skal bruges til møder, kunst, musik osv;  stuehuset skal forvandles til bosted for mennesker med behov for døgnpleje.

Vi får den udsøgte ære at indvie FABRIKKEN til de nye aktiviteter, og intet kan vel være mere passende end en vågen gruppe menneskers fordybelse i kunsten som mulig helsebringende aktivitet.

Men rolig nu: Stedet hjertelighed er intakt – og Lones frokost kan leve op til alles forventninger… Og den indtages i ‘stuehuset’ som sædvanligt..

Om emnet:

Kan kunst virke helbredende?
Spørgsmålet blev stillet af Poul Gernes udstillingen på Louisiana.
Det var tanken, at en kunstnerisk udformning af arkitektur og farver ville kunne forbedre helbredelsen.
Naturligvis ikke på den måde, at kunst kan erstatte den medicinske eller kirurgiske indsats. Snarere et supplement: Styrkelse af patientens egen “indre læge” som Kim Dirckinck-Holmfeld skriver i det omfattende værk: Sansernes Hospital fra 2007. (Skrevet i anledning af de store planer om at forny mange af landets sygehuse)
Spørgsmålet lægger altså ikke op til at “kunst skal gennemføre klinisk dokumentation for den virkning”
Der skal heller ikke i denne sammenhæng rejses nogen kritik af det højteknologiske behandlingsapparat. Det har klart sine fordele, som ingen i en akut sygdomssituation vil undvære.
Der er “kun” tale om at vedligeholde eller forøge fokus på kunstens evne til at skabe trivsel for den del af mennesket, der ikke er syg, men skal “komme sig”
Polariteter danner et dynamisk spændingsfelt. Dynamikken mellem højteknologi og holistisk harmoni kan – og bør- fremgå klart af de nye sygehuse . Mener forfatteren…

Lørdagens spørgsmål har en anden vinkel: hvis kunst kan aktivere vores “indre læge”, hvordan gør den så det – også når vi ikke er syge?
Vi kan heldigvis bekæmpe sygdomme, og det bliver vi stadig bedrer til.
Hvordan kan vi lige så intenst styrke sundheden, virke salutogenetiske (helse-befordrende). Ud over det der er så entydigt: spise sundt, sørge for motion osv.
Kunst – og kunstnerisk beskæftigelse – virker salutogenetisk fordi:
sanserne oplever frit
der er plads til mangfoldighed
der skal ikke opnås noget, men man overraskes over, hvad der opnås.
man iagttager et andet menneskes begreber – i billedlig, lydlig eller idemæsseg form.
man oplever levende begreber! Til tider kaldt “tingenes væsen”.
m.a.o. erfarer sig som en uundværlig og skabende del af virkeligheden. Ikke som             udenforstående tilskuer..

Det skal vi forsøge at nærme os på kurset lørdag den 8. Okt kl 10 – 16