AFLYST:KunstKurs 2019-20

AFLYST:KunstKurs 2019-20

Desværre er KunstKurs aflyst.

Der kommer tilbud om andre kunst-betragtnings aktiviteter snart.

At se kunst – når vi ser på kunstværker.

¨Tilskueren går kunstneren i møde den halve vej, og kunstens mirakel vil ske der, hvor kunsten og tilskueren mødes.¨ (Bonnard i brev til Glyptoteket i anledning af udstillingen af hans værker i 1947) Hvordan kan man gå den halve vej? Det er den gennemgående tråd i de 5 lørdage. Som samtidigt kan tjene som oplæg til det, vi skal opleve på KunstRejsen til Basel, Dornach, Colmar og evt. Strasbourg.

AFLYST: Lørdag den 26. oktober:

Picasso og Bonnard, – vidt forskellige og samtidige kunstnere.

Deres værker er ligger så fjernt fra hinanden, som vel muligt: Picasso udadvendt, hyldet. Bonnard tilbagetrukket, næsten sky og tilsyneladende usikker. Deres værker ser om muligt lige så forskellige ud: Bonnards værker er næsten monotone, den samme stil, de samme nære motiver hele livet igennem. Picasso gennemlever en række forvandlinger, bruger så godt som alle medier og er ganske ‘uforudsigelig’. Vi skal følge Picassos stilbrud og se dem som stilforvandlinger, metaorfoser.

De to kunstneres samtidige, Rudolf Steiner, udvikler parallelt en ganske anden kunstopfattelse: At male ud fra farven. Men ikke gå ind i det genstandsløse, non-figurative.

AFLYST: Lørdag den 16. november.

Rænæssance-bevidsthed, noget nyt?

Hvad skete der med menneskets bevidsthed i renæssancen? Et spørgsmål med mange facetter og nuancerede svar. Der opstår en grundlæggende ny måde at forstå sig selv på, som vi kan følge i kunsten. Dvs. vi kan forfølge en ‘bevidsthedens metamorfose’ ved at gå dybere ind i renæssancekunsten og se den i forhold til f. eks gotikken. – Kunsten gled ud af det bruger-regis, religionen havde haft, så kunsten ikke skulle tjene nogen bestemt. Hvad fortæller væsentlige kunstværker da om denne ‘nye bevidsthed’ ?

AFLYST Lørdag den 11. januar 2020

Kunst og poesi.

Digtere og kunstmalere eller skulptører er ikke klart adskilte personer. Mange digtere også malet og omvendt. Der findes digte om kunstværker, og omvendt! Vi kan komme nærmere til forsåelse af digte ved selv at male, og nærmere billedkunstner ved at digte. Vi belyser samvirket ved eksempler og prøver selv lidt..

AFLYST: Lørdag den 22. februar 2020

Et udvidet kunstbegreb:

Kan kunsten tænke samfundet sundt? Louisianas provokerede udstilling af Lauren Greenfield om grådighed og ekstrem velstand viste, at selv der, hvor det går godt, er ophobningen af velstand ødelæggende. Et udvidet kunstbegreb, som Joseph Beuys har skabt, kan måske hjælpe til at omtænke samfundet. Vi ser på udvalgt nutidskunst, som følger denne tankegang.

AFLYST: Lørdag den 14. marts 2020

Mimesis. Skal kunst ligne? Eller være sig selv?

Kravet om at kunne gengive ‘virkeligheden’ har været styrende for kunsten i mange tider. Da fotografiet blev en realitet overgik den dokumenterende funktion til fotograferne og kunstnerne blev ‘frit-stillede’ . Hvordan det har været for kunsten og vores opfattelse af den vil vi se eksempler på.