Overkirkens buddistiske vej.

Overkirkens buddistiske vej.

Giotto har fremstillet Frans af Assisis liv. Billederne kan ses som en billedbiografi.

De dybere lag i biografien fremstiller Giotto ved at bringe episoderne i Frans’ liv sammen på en måde, så ‘Buddahs Ottefoldige vej’ lader sig ane

.Overkirkens Fresker  5

Overkirkens indgang udgør præcis midten af Frans-biografien. I det nederste billede t.v. beder Frans for at en tørstende mand skal få vand. Derpå vælder vandet ud af en klippespalte. Frans er blevet ‘herre’ over naturen.

I billedet nederst t.h. taler Frans med fuglene – og fuglene med Frans. Her har Frans fået en intim forstålese af naturens væsen, så han kan tale med den, lære den at kende og opbygge forståelse for dens inderste væsen.

Følg nu billedernes retninger: I billedet t.v. er rettningen diagonalt opad, op til Kristi himmelfart. Der fører dynamikken blikket rundt om rose-vinduet, via pinsebilledets nedadgående diagonal endende i Frans-billedet t.h.

Forståelsen af naturen opnår Frans altså som indviet: En rejse til den åndelige verden og retur med indsigtens ånd.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.