Kunstrejse Rom og Assisi 2015

Kunstrejse Rom og Assisi 2015

Kunstrejsen til Assisi og Rom  var berigende. Alle deltagerne har i hvert fald givet overvældende positive tilbagemeldinger.
Det lykkedes med besvær at få taget ‘hul på’ Michelangelos komplicerede loftfresker i Det sixtinske Kapel. Lidt af et problem er det, at der er absolut taleforbud derinde. Men vi gennemgik systematik og billeder inden vi gik derind. Og det var en aften, så der var ret fredeligt.
Det nye (for mig) var at forsøge at binde loftets tematik og især loftets 9 hovedbilleder sammen med det store billede på bagvæggen. (Det der – vist nok misvisende – kaldes dommedagsbilledet).
Michelangelo huggede to af sine egne, ganske væsentlige billeder ned inden han begyndte at male endevæggen.

Ionas helMen han lod profeten Jonas være i fred.
Nu danner Jonas bindeleddet mellem loft og væg. Jonas, som født påny af hvalfiskens bug. med ‘sejers-skjorte’ og et exalteret blik.
For mig ingen tvivl om, at Jonas er Michelangelos billede af det nye, indviede og klarsynede menneske.
Kristus på endevæggen er på ingen måde skildret som dommer. Hans ansigt er mildt, imødekommende medens hans gebærde er igangsættende, turbulent.
Kristus på endevæggen ligner i høj grad den Kristusfigur, Michelangelo allerede få år inden havde skabt og som kan ses i kirken Santa Maria Sopra Minerva, lige ved siden af Pantheon.

Statue fra 1519-21 Begge Kristus-billeder beskæftiger sig med den opstandne kristus, den Kristus, der har lidt og sejret over døden. Begge kristusansigter er harmoniske, åbne, imødekommende.
Så snarere end den dømmende er bagvæggens Kristus den genkomne Kristus, der giver mennesket mulighed for at være sig selv – og for at være sig selv nok.
Der skildres således et moralsk tableau: Moralen er op til den enkelte, det er udelukkende den enkeltes ansvar. Men i mødet med Kristus-moraliteten vil individer enten stige eller falde. Kun den indviede vil kunne holde til konfrontationen. Og indviet bliver man som Jonas ved i sig selv at virkeliggøre alle de 9 bevidsthedstrin, Michelangelo skildrer i loftets 9 hovedbilleder.