KunstKurs 2019-20

Der vil i vinteren blive afholdt 5 lørdage med KunstKurs

Datoerne ligger fast:

Lørdag den 26. oktober.

En kursusdag, hvor vi borer os ind i værker af Bonnard og af Picasso. Disse to kunstneres liv ligger så fjernt fra hinanden, som vel muligt: Picasso udadvendt, hyldet. Bonnard tilbagetrukket, næsten sky og tilsyneladende usikker. Deres værker ser om muligt lige så forskellige ud: Bonnards værker er næsten monotone, den samme stil, de samme nære motiver hele livet igennem. Picasso gennemlever en række forvandlinger, bruger så godt som alle medier og er ganske ‘uforudsigelig’. Vi skal følge Picassos stilbrud og se dem som stilforvandlinger, metaorfoser.

De to kunstneres samtidige, Rudolf Steiner, udvikler parallelt en ganske anden kunstopfattelse: At male ud fra farven. Men ikke gå ind i det genstandsløse, non-figurative.

Lørdag den 16. november.

Hvad skete der med menneskets bevidsthed i renæssancen? Et spørgsmål med mange facetter og nuancerede svar. Der opstår en grundlæggende ny måde at forstå sig selv på, som vi kan følge i kunsten. Dvs. vi kan forfølge en ‘bevidsthedens metamorfose’ ved at gå dybere ind i renæssancekunsten og se den i forhold til f. eks gotikken. – Kunsten gled ud af det bruger-regis, religionen havde haft, så kunsten ikke skulle tjene nogen bestemt. Hvad fortæller væsentlige kunstværker da om denne ‘nye bevidsthed’ ?

Lørdag den 11 januar 2020

Kunst og poesi???

Lørdag den 22. februar 2020

Kunst og Kapital: Louisianas provokerede udstilling af Lauren Greenfield om grådighed og ekstrem velstand skal vi arbejde med som optakt til, hvordan man kan forstå de samfundsproblemer, der tårner sig op for nutidens menneskehed.

Lørdag den 14. marts 2020

Mimesis??