Kunstbetragtning. Tolkning

Kunstbetragtning. Tolkning

Tolkning:

At tolke betyder: at oversætte: at oversætte billedsproget til et verbalt sprog. Eller mere vidtgående: At se en eller anden filosofi, livsholdning, overbevisning .. bekræftet eller modsagt af værket. At søge en skjult mening.

Tolkning og beskrivelse kan supplere hinanden: Beskrivelsen er beskuerens aktive iagttagelse af kunstværket, gerne systematisk.  Tolkningen forudsætter gerne viden: viden om stilarter, kunsthistorie, kunstnerens liv og livsfaser, symboler osv.

Ofte fører tolkningen til at man forlader iagttagelsen af kunstværket og beskæftiger sig med forhåndsviden, antagelser eller fordomme. Og det er ikke kernen i kunstbetragtning.

De fleste kunstbøger og uddannelser beskæftiger sig overvejende med tolkning, sutter kunstværkerne ind i en sammenhæng og formidler omfattende viden.