Kunst-undervisning i 12. klasse mm.

Kunst-undervisning i 12. klasse mm.

Kursus i Kunstundervisning.

Del af Håndværksstævne på Vidar Skolen.

Fra lørdag 11. februar kl 12 til onsdag d. 15. februar kl 13.

Kunst, rejse, 12. kl.
Som afslutning på 12 års kunstnerisk undervisning og skolegang har mange skoler en Kunstrejse på 2- 3 uger
Det er på mange måder undervisningens ‘flagskib og kulmination.
Emner:
Opdragelse til Frihed – Et pædagogisk arbejde med Frihedens Filosofi som grundlag:
Hvorfor tage på kunstrejse i den digitale tidsalder, hvor ethvert værk kan hentes på nettet?
Hvordan skal og kan en kunstrejse – pædagogisk set – tilrettelægges.
Hvilket udvalg af kunstværker? Efter hvilke kriterier kan man vælge de kunstværker , der skal arbejdes med
Hvordan kan man tilrettelægge det pædagogiske arbejde, så kunstoplevelsen for eleven bliver et frugtbart kim?

Metode:
Vi vil betragte udvalgte kunstværker i fællesskab og på samme måde, som eleverne gør på kunstrejsen.
Beskrive hvad man kan se: Værkets ‘Fysiske Legeme’
Beskrive værkets komposition, forhold: Værkets ‘Æterlegeme’
Beskrive værkets stemninger og hvordan de opstår: Værkets ‘Astrallegene’ Karakterisere værkets essens: Værkets ‘Jeg’

Klarlæggelse af hvordan Sansning (iagttagelse) og tænkning virker sammen og danner erkendelse.
Antydning er af hvordan an kan komme til frihed ved at arbejde kunstnerisk med kunst.

Kurset ledes af Ove Frankel, der har forestået kunstrejser for 12 klasser i en lang årrække og gennemført mange kunstrejser for voksne.