Kunst og Naturlove

Kunst og Naturlove

 

‘Kunst afslører naturlove,
der ellers ville forblive skjulte.’

Naturlove kan efter moderne opfattelse beskrives matematisk, som f.eks. tyngdeloven.

Goethe påstår i ovennævnte citat, at kunsten kan afsløre naturlove, der ellers ville forblive ukendte. Det kræver en kraftig udvidelse af vores begreb om naturlove: Lovmæssigheder som former sig mellem polariteter, metamorfoser etc.

Det kan vi ane indenfor en række områder: Planternes metamorfose, som når en mælkebøtteblomst sætter frø, som når farver opleves som resultat af modsætningen mellem lys og mørke.