Kilder

Kilder

Erkendelse af Mennesket vil ændre samfundet:

Henvisninger og Kilder til Artikel bragt i ‘Antroposofi’ januar 2022

Kapital und Ressentiment, Joseph Vogl, professor i litteratur- og kulturvidenskab i Berlin og gæsteprofessor ved Princeton i USA. Bogen er anmeldt Information den 24/4-2021 af Steen Nepper Larsen.

Tænkning og naturmøder: Das Goetheanum 32-2021 John McAlice, podcast in www.natureinstitute.org. Hvordan udvikle en tænkning der er kompleks nok til at omfatte naturen.

OM Ulighed, Jørgen Ørstrøm Møller 

https://www.mm.dk/artikel/coronakollaps-oppustede-priser-paa-aktiver-vil-skabe-en-oekonomisk-krise

Beuys om kapital: Citat fra Antroposofi påske 2021 s 13-14-

¨Efter min opfattelse er det de menneskelige evner, der udgør kapitalen, det man meget vagt beskriver med det modeprægede ord ‘kreativitet’.  Derfor danner udviklingen af menneskelige evner grundlaget for menneskets egentlige kapital, og slet ikke pengene.  Pengenes betydning i kapitalismen og kommunismen er et problem for sig; vi ved jo at dybe misforhold har sine rødder her.  – Og det er blevet sådan, dels fordi der ikke frembringes noget åndsliv ved åndslivets produktionssteder, og dels på grund af den udvikling, pengene har fået, – altså de penge, man misvisende har kaldt kapital. 

Økonom og tidligere græsk Finansmiminister Yanis Varoufakis holder mange inspirerende foredrag se f. eks: https://www.yanisvaroufakis.eu

AW Homepage

Yanis Varoufakis har holdt en TED-Talk om Demokrati og Kapitalisme som du kan se her

Yanis Varoufakis Covid 19 krise og økonomi