Erkendelse af mennesket vil ændre samfundet – til det bedre.

Erkendelse af mennesket vil ændre samfundet – til det bedre.

ved Ove Frankel

Forfatteren indleder artiklen med betragtninger over “Demokrati”, og han antyder, hvordan to erkendelser kan ændre forståelsen og den samfundsmæssige virkelighed i positiv retning – nemlig:

1. Forståelsen af, at arbejde ikke er en vare

og

2. Indsigten, at kunden ikke er produktet.

Derefter følger en kort kort historie fra forfatterens eget arbejdsliv, og hans betragtninger over, hvad der kan ske, når fokus ændres.

Ove Frankel vender tilbage til de to føromtalte erkendelser og går dybere ind på dem. OF beskriver, hvordan mennesket altid deltager i to kredsløb: Kredsløbet, der omdanner natur til vareværdier, og Kredsløbet, der ændrer måden at arbejde på, hvorved der opstår kapital.

Derefter følger et afsnit, der handler om, at der er brug for radikal nytænkning af virksomheden.

I det afsluttende afsnit rettes blikket mod Frihed: Evnen til at handle af kærlighed til handlingen.

Du kan læse hele artiklen ved at klikke her