Skabende iagttagelse

Kunst kan redde Liv
– eller rettere: Livet

Få erfaring med kunstnerisk arbejde på bare een lørdag


Meld dig til her

At se på kunst er et skabende arbejde

Kunstværket, om det er malerkunst, skulptur, musik eller andet, er dybest set IKKE kunst før det bliver oplevet bevidst af mennesker, der investerer deres fokuserede opmærksomhed i kunstværket.

Der findes metoder der er bedre til at omdanne kunstværker til kunst end andre.

Ofte præsenteres vi  – på kunstmuseer og oplysende kurser – for det, jeg bredt tilkalde ‘den kunsthistoriske metode’. – Jeg overværede engang en gruppe, der i længere tid opholdt sig overfor Rafaels Sixtinske Madonna i Dresden. Jeg lærte meget om både Rafaels og kunstværkets historie, der var levende fortællinger om begge. Imedens historierne blev fortalt så deltagerne interesseret på kunstværket. Men de fik INGEN vejledning elller guide i at iagttage selve værket.

Den anden slags metode er at se på værket, måske på en lidt pedantisk eller systematisk måde. Man kan eventuelt helt undlade de historiske fortællinger. For man kan se et værk helt uden at vide noget som helst. Og det er jo oftest det, der sker. Vi ser et værk i TV eller på en museumsvæg. Det fanger opmærksomheden, men vi har ikke nogen viden om hvem, der har skabt det, omstændighederne, tiden , stilen mm. Viden kan være en hjælp, men er ikke en nødvendig forudsætning.

Ved at klikke på denne knap kommer du til en beskrivelse af metoden.


Lær at se


Hvem vi er:

Helle Witte Christiansen. uddannet kunstner fra universitetet i Firenze. Selv aktiv billedkunstner og kursusholder.

Ove Frankel: har genne 25 år arbejdet med at forstå kunst og formidlet kunst på kurser og kunstrejser. Har arbejdserfaring med medicin (tidligere direktør for et herværende medicinalfirma), smed elektriker, steinerlærer med fagene kunst, historie, metalsmedning, samfundsfag og filosofi på gymnasieniveau.

Skaberiet: et frit privat initiativ i Gentofte, der vil formidle glæden ved at arbejde kunstnerisk til børn, unge og voksne. 


Facebook


Twitter


Google-plus


Instagram


Whatsapp