Edvard Munch Aula 3

Edvard Munch Aula 3

På væggen til venstre et tilsvarende billede , men her i et ret goldt landskab. Historien, hedder det. Se mere om dette i næste indlæg. En gammel, slidt mand i laset tøj fortæller en dreng historien. Også dette billede domineres af et træ. Et vældigt egetræ, der ligesom træet på Alma Mater, befinder sig længst væk fra ‘Solen’. Træet har voldsomme rødder, der knuger sig fast i klippegrunden, en stamme, man forundres over, og en krone, der rækker sine grene ind over den gamle historiefortæller.

Edvard Munch: Historien. Universitetets Aula Oslo
Comments are closed.
%d bloggers like this: