Browsed by
Kategori: Kultur

Kulturlivet omfatter Kunst, Videnskab og Religiøsitet. I princippet herskere der frihed i kulturlivet

Marsden Hartley, – digter og maler

Marsden Hartley, – digter og maler

Louisianas udstilling af Marsden Hartley berømmes som den bedste af slagsen. På torsdag kl 17 er der en samtale-rundgang med udstillingen kurator. Ove Frankel har en kunstbetragtning på udstillingen fra kl 11 til 13:30 torsdag den 9. Der er god lejlighed til at spise frokost i Louisianas cafe kl 13:30 og for de kunsthungrige er der mulighed for at bruge tiden godt indtil kl 17. Så får man meget ud af dagen..

The World is all i know of wonder.

The World is all i know of wonder.

‘Verden er det eneste under, jeg kender’

Tænk: At opfatte verden som et UNDER, og ikke som et problem! Det kunne Marsden Hartley hvis man skal tro hans billeder – og digte. Og det kan man roligt gøre!

Kom med til Louisiana på torsdag kl 11 – 13:30 og få en forfriskende synsoplevelse.

Hartley var i lige så høj grad poet. Louisianas udstilling af Hartleys værker er suppleret af små stande med digte og prosatekster af kunstneren selv. Dem vil vi finde frem og få læst – hvis nogen vil. Så kan vi prøve at se malerierne gennem poesien – og omvendt.

Nytår og Kultur

Nytår og Kultur

Al forståelse består egentlig af at sætte det ene i forhold til det andet‘. – skrev jeg i min nytårshilsen. At sætte noget i forhold til noget andet er et arbejde, vi udfører med vores tænkning. Vi bringer begreber i sammenhæng med andre begreber eller begrebskomplekser ved hjælp af tænkningen. Det kalder vi til daglig: At belyse. At indse. At begribe. At fatte.

Edvard Munchs SOL (fra Oslo Universitets Aula) er billede af forståelsens lys. Her er et udsnit af billedet:

Edvard Munch Solen Udsnit

Fra det centrale område af værket: horisonten med solen, der tangerer den og strålerne der dels trænger ned i jord-området dels skåler ud i alle retninger. Solen er hvid, dens stråler orange, gule, grønlige. Der, hvor solens og vandet mødes bliver alt til lys. Længere ude bliver solens stråler farver: Røde og Blå.

Solen nede ved horisonten er aldrig hvid, hverken ved solopgang eller solnedgang. Ved de tider nyder vi det overvældende farvespil, der aldrig gentager sig men heller aldrig er hvidt. Så dette kan ikke være et billede af den fysiske sol! Den må opfattes som en henvisning til det klare lys, vi har bruger, når vi forbinder det ene med det andet? Dette lys er lyset er det samme for alle. Vi ser ved hjælp af solens lys (eller ved afledte , tekniske virkninger af solens lys) Lyset er fælles for os alle. Vi har et virkeligt fællesskab i lyset. Vi ser alting på hver vores individuelle måde, men den forståelse vi kan arbejde os frem til, kan vi dele med alle andre. Vi er fælles i forståelsen, ikke at vi dermed har – eller bør have – den samme forståelse, men vi KAN forstå de andres forståelse. Og dermed kan vi bringe vores ENE sammen med, i forhold til de andres ANDET.

En gruppe mennesker betragter det samme kunstværk. Der føres en samtale om, hvad hver enkelt iagttager ser. Alle ser noget forskelligt. I samtalen sker det som ofte at nogen siger: ¨Sådan har jeg ikke set det, men nu du siger det kan jeg også godt se det.¨ Vi kan opleve et fælleskab, hvor hver kan lære at ‘se med de andres øjne’. Vi kan opleve kunst, og vi kan opleve at andre oplever kunst, og vi kan opleve de andres oplevelse af kunst. Det er en erfaring, der er værd at bringe med til mange andre områder i tilværelsen.

Den slags erfating håber jeg at kunne formidle, når jeg tager på Louisiana for at lave indføring i Marsden Hartleys kunst den 9. januar. (Tilmelding mulig her)

Venlig hilsen og Godt nytår

Ove Frankel

Nytårs-ønske. Nytårs-forsæt.

Nytårs-ønske. Nytårs-forsæt.

Edvard Munch: Sol. Fra Oslo Universitets Aula.

Jeg ønsker jer alle et lysfyldt kulturliv i hele det nye år. Kultur er det, der kan få os til at forstå. – Ikke ved tvang, ensretning, massepåvirkning, sociale medier, overvågningskapitalisme osv. Men ved at vi – hver især tager os tid til at sætte vores oplysninger sammen, så de forholder sig til hinanden – som en helhed.

‘Enhver forståelse er egentlig at sætte det ene i forhold til det andet. Vi kan jo kun begribe og forstå verden ved at sætte det ene i relation til det andet.’

Hermed antydes også: at jo større sammenhænge vi kan sætte de enkelte ting ind i, desto bedre, stabilere forståelse. Det vi benytter os af når vi skal sætte de enkelte elementer i forhold til hinanden er tænkningen. Den frie, intuitionslignende tænkning. (ikke den tvungne nyttetænkning!). Denne lysende tænkning øver vi, når vi arbejder med kultur (kunst, videnskab, religiøsitet).

Mit Nytårsønske: At I, hver for sig og sammen, må få bedre muligheder for at beskæftige jer med kultur. Og se verdens spørgsmål i et bredere kulturelt lys. Og oftere have det som samtaleemne. – Det vil være berigende, både for den enkelte og for at kunne løse tidens store spørgsmål.

Mit Nytårsfortsæt: At fortsætte og udbygge det kulturelle, jeg kan bidrage med. Det er kunstforståelse, kunstnerisk arbejde. Jeg vil tilbyde kurser, guidede kunstture på aktuelle udstillinger, kunstrejser, foredrag, undervisning. Og gerne tale om det med andre, høre hvad andre har at bidrage med. .

Måske kan jeg lave en lille ‘kulturblog’ på min hjemmeside – og dette indspark kan være en start.

Vi kan bruge mange negative ord om verden omkring os. F. eks. bliver det nu virkelighed: DR kommer til at sende endnu mindre kultur, endnu mindre sammenhængsskabende journalistik osv… Det er et prioriteringsspørgsmål: Kultur er ikke SÅ vigtigt som altmuligtandet i disse ‘sparetider’!! – jo der er nok at brokke sig over på den store og den lille scene at . Men PYT. Vi kan individuelt gøre noget positivt. Sammen. Måske opdager vi, at vi ser alle ting ved hjælp af det samme lys. Jeg tror, det var derfor Edvard Munch valgte lige det motiv til universitetets aula?

Godt Nytår 2020

Venlig hilsen

Ove Frankel

Nyhedsbrev fra Ove Frankel

Nyhedsbrev fra Ove Frankel

Michelangelos Moses, Mennesket der kan gennemskue.
Michelangelo: Moses.

Hvad skal vi dog med kunst? Kunst er jo – næsten pr definition – ikke til nogen nytte? Derfor skal kunst opleves snarere end forklares. Kun ved at opleve kunst kan man forstå den. Men hvordan oplever man kunst. Det har jeg arbejdet utrætteligt med i den sidste halvdel af mit liv: Jeg har holdt kurser og kunstrejser sammen med mennesker, der derved har lært at værdsætte kunst på deres helt individuelle måde. Og individuelt er netop nøglen til kunstforståelse, for kun individuelt kan vi være frie mennesker. Fremtidige – og stadig uhyppige – nyhedsbreve om Udviklingskunst vil uddybe dette tema. ‘Kunst -Individuel forståelse – Frihed’.

Nyhedsbrevet indeholder oplysninger om mine kommende kursus og rejseaktiviteter.

Du kan få mit nyhedsbrev om Udviklingskunst ved at skrive dit navn og email nedenfor. Og du kan altid afmelde.

[mc4wp_form id=”3737″]