Browsed by
Måned: marts 2020

Kunst er Kronen på Værket!

Kunst er Kronen på Værket!

Corona virus

billedet og Virus er gået kloden rundt. Det er IKKE et foto men en konstruktion ud fra kemiske struktur –analyser.
Virus er en død partikel, indtil den trænger ind i en levende celle, som den snylter på.

Corona Radiata

Det nye livs tidligste fase: Ægcellen med den lysnede omkrans modtager en flok af sædceller, der sammen drejer ægget indtil een af sædcellerne befrugter ægget.

Ove Frankels Breve om Kunst

Jeg er berørt af alle de lidelser, Corona-virusen allerede har medført sygdomsmæssigt, sjæleligt, socialt, og økonomisk. Men som tiden er gået er jeg blevet mere og mere klar over, at vi kan opfatte de mange hændelser med vores bevidsthed og dermed forholde os kreativt og kritisk til dem – snarere end at krybe sjæleligt i ly for frygten. 

Vi kan iagttage hændelser og tiltag, vi for et par måneder siden ikke havde kunnet forestille os gennemført af vores politikere og myndigheder. Vi kan iagttage hvor skrøbelige mange af vore moderne strukturer er. De bryder sammen på stribe eller ‘staten’ dvs. fællesskabet holder hånden under dem. At iagttage er den ene del af hvad vi bevidst kan gøre.  Den anden del er at tænke over det, vi iagttager. 

Tænkningen i vante strukturer har ligeledes en tendens til at bryde sammen eller være stillet i et andet perspektiv end ‘normalt’. Det gør det både udfordrende og interessant at tænke over det iagttagede. Men i første omgang uden at danne os meninger eller domme, for det er alt for tidligt. 

Kunst er et af de områder, der egner sig vældigt godt til at lære at iagttage og tænke uden fordomme. At iagttage og tænke som een sammenhængende proces. En proces, man kan kalde iagttagende erkendelse.

Jeg har derfor besluttet, at jeg vil skrive en række indlæg, som kan udforske denne kreativt-kritiske måde at SE på.

Det gør jeg så med dette første indlæg: Sammenligningen af to billeder, der begge bærer navnet Corona:

Corona virus spreder sygdom, frygt, død. Men også helt nye radikale løsningsforsøg, fordi den er NY! Vi kender godt til virus, vores immunsystemer har et righoldigt kendskab til mange forskellige vira. men ikke til dette, og VI ved ikke , hvordan vores individuelle immunsuystemer reagerer på dette nye virus. Vi må ‘asfaltere vejen medens vi kører på den’. Fordi vi ikke kender viruset, kan al vor forhåndsviden ikke bruges alene. Vi må finde på nye metoder. Og det skal jeg da love for at vi gør,

Corona Radiata er liv. Kimen til liv. Kimen til et nyt fysisk menneske, der bærer alle muligheder i sig, men som ikke har realiseret nogen af dem. Det vækker håb og kærlighed ved første blik. Det er lysende. Derfor tilnavnet RADIATA. 

Jeg vil opfordre til at meditere over disse to Coronaer og gerne skrive en kommentar nedenfor. 

Jeg har udsendt dette indlæg som mail. Jeg håber at flere mennesker vil tilmelde sig listen ‘Ove Frankels Breve om Kunst’, så de kan opmuntres til skabende iagttagelse og til at giv deres kommentarer her på ‘bloggen’

Venlig hilsen

Ove frankel