Browsed by
Måned: november 2018

Mosaikker eller Konkret kunst?

Mosaikker eller Konkret kunst?

Ravenna

Epifani. St Apollinare in Classe
Udgivet den24. november 2018

Mosaikker i Ravenna!- Eller nyere Kunst i London???

KunstKurs den 10. november bød på en smagsprøve fra mosaik- kunstens mesterværker i Ravenna. Ravenna pryder sig med rette med ordene: Mosaikkernes Hovedstad. I den lille by er der den dag i dag mange aktive mosaikværksteder næret af de utallige kunstinteresserede tilrejsende, der kommer for at nyde det vældige og rige udvalg af helt originale kunstværker fra 4-500 tallet. Vi betragtede en af de største, apsismosaikken i St Apoliinare in Classe. Den viser egentlig ‘Forklarelsen’: den fortælling i Mathæus Evangeliet (kap 17 v 1-9) hvor Jesus tager tre af diciplene med op på bjerget, hvor han gennemgår en guddommelig forvandling og Moses og Elias kommer hen til ham og taler med ham. Den jordiske Jesus viser sig at være guddommelig. Mosaikken viser  Kristus i et lille, smukt, portræt i midten af det store solkors, der indtager centrum i mosaikken. Ud fra dette solkors stråler guddommeligheden som guld. Guder gennemtrænger alt levende og lægger sig som et æterisk skær omkring alle levende væsner på mosaikken. Men Kristus vises i solkorsets midte. Et vidnesbyrd om lidelsen og døden, som overvundet forvandles til guddommeligt liv for alle væsner på jorden. Man kan sige at mosaikken viser forvandlingen af lidelse og død til glæde for alt levende. En fejring ar det guddommeliges forening med jorden og konsekvenserne af foreningen. Ravennas mosaikker var udgangspunktet for kunstbetragtningen på den første KunstKurs lørdag. Det efterfølgende værk var af Per Kirkeby: Weltuntergang. Nu HAR mennesket de guddommelige egenskaber, evnen til at erkende og forvandle livet i sig selv og i naturen. Hvad stiller vi op med den evne. Spørgsmålet skal behandles i de kommende KunstKurs lørdage (den 26. januar 2019, den 9. februar og den 27. april. Men sandelig også på KunstRejsen i april. Den er planlagt tila t gå til London for at vi kan møde ekstraordinære værker af Turner og af Rothko Nogle har ønsket at komme til Ravenna. Fordi mosaikkerne åen måde er trin 1 og den nyere kunst trin 2. Det kunne lade sig gøre: At rejse til Ravenna (og Milano) i 2019 og til London i 2020. Jeg lytter meget gerne til jeres kommentarer.. Ove Frankel
Hjernen og Hånden

Hjernen og Hånden

Første af to foredrag for studerende og andre v. Sophia lærerseminariet.

Foredraget tager udgangapunkt i disse tre værker:

Frank R. Wilson. “The Hand: how its use shapes the brain, language and culture”

Susan Hart: “Hjerne, samhørighed, personlighed”

Kjeld Fredens: “Læring med kroppen først.”

Hjernen ved fødslen har flere neuroner end hos den voksne, men kun de 7-9 medfødte reflekser og det autonome nervesystem er funktionsduelige.

Alt andet udvikles når barnet bevæges eller bevæger sig.  Udviklingen sker ved

1: synapsedannelse

2: myelinisering

3: synkronisering og resonans.

Der blev givet et indblik i, hvorledes dette foregår. Det kan ses på de præsentationslysbilleder, der kan hentes her.

Skaberiet blev en fin ramme for KunstKurs lørdag d. 10. november

Skaberiet blev en fin ramme for KunstKurs lørdag d. 10. november

Der var arrangeret borde og farver, kaffe og frokost for deltagerne i KunstKurs i lørdags.

Emnerne

KVALITET

BEVIDSTHED og

KUNST

blev udfoldet og fordybet i foredrag, billeder, livlige samtaler og kunstneriske småøvelser.

Dagens mange lysbilleder kan du se eller gense her:

https://www.dropbox.com/s/ixab22lqv22yg7t/Kvalitet%2C%20Bevidsthed%20og%20Kust%2010%3A11-18.pdf?dl=0