Kunstrejse til Firenze

 

Individualitet:26Frihed, konflikt og samklang?

Kunstrejse til Firenze.
19. til 24. april 2017

(lige efter Påske)

Renæssance-kunsten blomstrede først og frodigst i Firenze i 1400 og 1500-tallet.
I alle renæssancekunstens værker finder vi individualiteten:
– den individuelle kunstner, som skaber kunst ud fra sine egne intuitioner,
– fortællinger om individualistisk forstået verdensindhold. I til tider strid modsætning til tidligere, hvor der var enhed og samstemmighed i troen.

Den nye individualisme udfordrer mennesket: Hvordan kan man arbejde sammen – både med sig selv og andre.. Hvordan kan man respektere de andres forståelser, følelser og handlinger.

Studieplan

Onsdag den 19. april
9:00  San Miniato al Monte
Vi mødes (ved hotel Azzi) klar til at vandre en flot tur til San Miniato al Monte . 3 km gennem det mest seværdige af Firenze: Forbi Medici Paladset og San Lorenzo Kirken. Derpå passerer vi det ædle ottekantede Johannes Baptisterium der ligger lige foran Domkirken Santa Maria del Fiore, går gennem den gamle bykerne ned til floden Arno, over den fantastiske bro Ponte Vecchio og videre op langs Arno til en af byportene og så går det opad langs Via del Monte al Croci til Piazale Michelangelo og endelig helt op til den smukke romanske kirke, der skuer ud over Firenze med sin harmoniske facade og sit kosmiske indre.
På vejen op vil Helle lokke jer til at tegne nogle stationer på ‘korsvejen’ .
De der har vanskeligheder med bentøjet tager bussen, som kører en overraskende scenisk omvej til kirken, hvor vi mødes, nyder udsigten og hører historier om byen.
Kirken San Miniato rummer mange middelalderlige historier i både sin arkitektur og sin vældige mosaik.
På vejen ned kan vi holde frokost sammen på Osteia Antica Mescita San Nicolo, Via San Niccolò 60/r. Mad og drikke bestilles og betales individuelt.
15:00 St Johannes Baptisteriet
Vi mødes ved indgangen til St. Johannes Baptisteriet. Bygningen der har stået som Firenzes elskede midte i næsten 1000 år. Bygningen bærer tre sæt bronzedøre: Den ene middelalderlig, den anden indvarsler den nye tid, vi i dag kender som Renæssancen, og den tredie kaldes Porten til Paradis, fordi Michelangelo angiveligt har sagt, at den var så smuk, at den burde være indgangen til paradis. Baptisteriets mosaik er overvældende især mht. indhold: Den viser de kræfter, der er virksomme i menneskets liv i en vældig billedfortælling, som vi skal genfortælle og forstå.
19:00  udflugt til slottet l´Acciaiolo
Vi tager den nye ‘sporvogn’ T1 fra hovedbanegården (Firenze SMN) til Scandicci, går hen til slottet, hvor vi kan spise fælles middag. (Mad og drikke er for egen regning – ca 25-30€ pp)
Her vil Helle fortælle om skikke i Italien især om mad og drikke, hvor hun har boet og studeret.
Vi tager T1 sammen tilbage til Firenze, får en god nats søvn med smukke drømme om Toscanas smukke hovedstad..

Torsdag den 20. april
9:00 Dom Museet
Vi går sammen ind i det helt ny-restaurerede og smukt indrettede museum lige ‘bag’  Domkirken.
I museet er originalerne til baptisteriedørene udstillet, så man i fred og ro kan studere dem.
Museets hovedværk er Michelangelos 3. Pietá, Den skulpturgruppe skal vi studere og tegne
detaljer af.
Bargello: (og måske Casa Bournarotti, ‘Michelangelos hus’.
Et par udsøgte museer, der er mindre besøgt end de ‘store’ i Firenze. Her vil vi møde nogle af Michelangelos ungdomsværker og sammenligne dem med andre samtidige værker..

15:00  Uffizzi  – indtil lukketid kl. 18:50
Mediciernes kontorbygning, bygget af Vasari, ligger lige opad Rådhuset. Der er en ikke ret hemmelig gangbro fra ‘kontoret’ direkte ind i Rådhuset. Fra den anden side af ‘Kontorbygningen’ findes Vasaris korridor, der fører over Ponte Vecchio til Mediciernes nye palads, Palazzo Pitti.
Uffiziernes kunstsamling viser de mest ikoniske renæssance-værker i verden: Botticelli, Leonardo, Michelangelo.
Cimabues og Giottos tronende madonnaer er udstillet side om side: Et lærestykke, som ved nøje betragtning fortæller mere end bøger om hvad der skete for bevidstheden i den tid.

Fredag den 21. april
9:00 Medici kapellet og Lorenzo Kirken
Turens skulpturelle og arkitektoniske tyngdepunkt: Det nye Sakristi i San Lorenzo Kirken, også kaldet Medici kapellet. Michelangelo har skabt både rum og skulpturer: de 4 halvt liggende skulpturer der kroner de to medici-grave. De kaldes morgen, dag, aften og nat. Men hvad er deres væsen?
14:00  Marco klostret
Fra Angelico har to sider: En yndefuld, udadvendt side med følsomme billeder og en meditativ side, hvor billederne er forenklet til det barske, erkendende, mystiske.

Lørdag den 22. april
9:00 Academia
Kunstacademiets museum, der især er kendt for at huse Michelangelos store ungdomsværk, David. Den ‘David’, der står foran rådhuset er en kopi.
Men der er en række betagende skulpturer af Michelangelo der danner en vej hen til David, bl a nogle af hans ‘Slaver’ – de ufærdige marmorblokke, der oprindelig skulle udgøre en del af det s. k. Julius gravmæle. Og endelig en Pietá, en fuldstændig forvandling af Michelangelos første Pietá, som står i Peterskirken i Rom.
11:30 Besøg hos billedhuggeren Thor Larsen
Thor bor i Firenze, hvor han er uddannet som skulptør på Kunstakademiet. Thor har eget billedhuggerværksted, som vi har indbudt os selv til at besøge. (tidspunkt er ikke endeligt fastlagt)
Se mere på ‘Thor Larsen’ facebook side.
14:00 Santa Maria Novella og Santa Croce
En lille ‘kirkevandring, hvor vi besøger dominikanerkirken Santa Maria Novella, hvor Ghirlandaio arbejdede og havde Michelangelo som elev i en kortere periode. Her i kirken skabte Masaccio det værk, der satte Gud på plads i en menneskeskabt verden.
Santa Croce er franciskanerkirken, ca 20 min gang (der er også bus/taxa) fra Santa Maria Novella Her ligger mange berømte personligheder begravet. Her er værker af Giotto om Frans af Assisi liv. Og meget mere.

Søndag den 23. april
9:00 Domenico Ghirlandaios ‘Sidste Nadver’
hvor Judas har en forunderlig funktion.
14:00  Santa Maria del Carmine
Hvor Masaccio sammen med kollegaen Masolino skabte freskerne i et sidekapel til højre for altret.
Masaccio døde allerede som 27-årig men nåede at inspirere kommende generationer med fresker som denne ‘Uddrivelse’ og med ‘Skatttens Mønt’, hvor han benytter helt afklarede geometriske perspektiver og lader mennesket udfylde et realistisk rum.

19:00  Fælles afsluttende aftensmåltid..
Vi aftaler med Helles vejledning, hvor vi vil spise afhængig af deltagernes diæt og pung.

Forberedelse og materialer.
At tegne er at se!
Efter moden og grundig overvejelse har Helle og jeg besluttet at vi skal anvende tid til at tegne!
Vi ved godt at nogle kan tegne som noget ganske naturligt, andre har store forbehold og føler sig måske over-udfordrede.
Men Helle er både kyndig, venlig og fremfor alt har hun et åbent sind. Helle vil hjælpe jer til at få fornøjelse af at tegne, sådan at tegnestunderne giver hver især individuel tid til at opleve kunstværket, at se det på egen hånd. Når vi har tegnet en liden stund vil vi fælles fordybe os i beskrivelsen med ord.
Så derfor:
Medbring tegneblyant, skitseblok (bare en i a5 størrelse) og gerne en blyantspidser med opsamler.
At se befordrer viden og viden befordrer at se!
I renæssancen  – og middelalderen – levede mennesker med en fælles verden af historier, som i mange tilfælde er gået tabt for os.
Det er hovedsagelig bibelske historier som f. eks. ‘Skattens mønt’, Josefs historie, Skabelsesberetningen, Johannes døberens historie og så videre.
Mange af værkerne fra Renæssancen fortæller disse historier på en overraskende måde, men det overraskende træder naturligvis tydeligere frem, hvis man kender historien i ‘original-udgave’.
Det  er derfor en god ide at genopfriske fortællingerne fra Biblen. Ikke fordi vi skal i ‘bibelskole’ måske tværtimod, fordi vi i værkerne kan følge, hvordan kunstnerne har frigjort sig fra den absolutte fortolkning og dannet deres egen mening med tilværelsen.

Museerne og byen
Firenze er en ‘sten-by’. Det kan være hårdt at stå og gå, så tag endelig bekvemt fodtøj på.
På få af museerne er det muligt at låne klapstole o.l.
Ovenstående program er eet ud af rigtigt mange mulige. Vi vil lade os styre af deltagernes ønsker og interesser.
Vi køber billetter, der gør at vi IKKE behøver at bestille faste tider på museerne, men kan komme ind forbi (de til tider meget lange køer.)
Og endelig: Sig til når der er brug for pause!!

Rejsen

skal forstås som både individuel og fælles:
Rejsens indhold bliver af meditativ og deltagende karakter: Vi vil opholde os ved nogle udvalgte kunstværker og i fællesskab trænge ind i det enkelte kunstværks mangfoldighed. Det gør vi ved i fællesskab at beskrive værkets form, rytme, komposition, stemning og væsen. Desuden vil der være individuelle øvelser som kan bidrage til alle de andres forståelse og fordybelse. Samtidig vil hver deltager kunne opleve sin personlige frihed og hvordan den kan berige de andre.
Kun de første værker er udvalgt på forhånd. Hvilke værker, vi vil arbejde med efterfølgende vil afhænge af, hvilke spørgsmål og ønsker, arbejdet med de første værker bringer med sig.
Helle og Ove har tilsammen så godt kendskab til byens kunst, at de vil kunne forslå værker og improvisere.
Dog er Firenze et sted, hvor man ikke kommer langt uden en række forhåndsreservationer. Det påtvinger os en vis ramme, men indenfor den kan vi følge den opdagelses-strøm, der sættes i gang af deltagerne og os.
Individuel er rejsen på den måde, at enhver tilrettelægger sin rejse til og fra Firenze, vælger sit eget sted at bo (eller vælger Hotel Azzi, som vi anbefaler og forsøger at forhåndsreservere)
Forplejning er også op til den enkelte. Om man vil spise fint eller fattig, for sig selv eller fælles med nogle kan man arrangere frit. Vi  (dvs Helle) har rundhåndet viden om gode steder, som vi gerne deler ud af.

Kurset ledes af Helle Witte Christiansen og Ove Frankel.
Begge har årelang erfaring med kunsten i Firenze, idet Helle er Cand. Phil. fra kunstakademiet i Firenze og Ove Frankel har ledet kunstkurser i Firenze i mere end 25 år.

1

Kurset begynder onsdag den 19. april og slutter søndag den 23. om aftenen, så man skal ikke regne med at rejse fra Firenze før mandag den 24.
Kursets pris bliver 3.000 kr.

20 21 22 23 25 27  29 31

Kunstrejse Indhold

Arbejdets tider og rytmer:

Hver dag vil bestå af to ‘arbejdstider’:

Formiddag fra ca 9- 12 og 

Eftermiddag fra 14 – 17. Der vil være kort(e) pause(r) i hvert arbejdsforløb.

Der vil være mulighed for at samles enkelte aftener for at udveksle erfaringer, uddybe temaer i fællesskab og påvirke den følgende dags forløb.

Fritiden:

  Firenze er næsten en bilfri by. Selve centrum er så kompakt, at man kan nå alt til fods.. Men der er mange bybusser. Og et sporvognsnet, der fører ud i forstæderne. 

Centrum er delt i to af floden Arno. Den side af Arno, hvor havedbanegårde, Santa Maria Novella og  de anbefalede hoteller ligger er også den “fine” del med de mange turister. På den anden side af Arno, Oltrano, er der mere ro, masser af arnejdende værksteder, ovrtkommelige, men gode spisesteder. Særlig i området mellem Arno og St. Spiritu kirken: Borgo san Jacopo  og Piazzatta degli Angiolieri. 

Castello di Scandicci   Her vil vi foreslå at spise aftensmad samme den første afen (onsdag) for at lære hinanden lidt at kende og for at få mere viden om Firenze og de skikke og uskrevne regler, vi jo ikke kender. Men Helle kender dem og vil fortælle om dem denne aften. 

   

Der er en række kunstværker, der prioriteres højt:

Baptisteriet
Medici-figurene
San Miniato al Monte
‘David’ og ‘Slaverne’ (Academia)
Bronzedørene og Michelangelos Pietá (Dom museet)
Fra Angelico værker i San Marco
Ghirlandaios sidste nadver.
Giotto Fresker i Santa Croce Kirken
Massachio Fresker i Santa Maria Novella og i Brancacchi Kapellet
Brunellechis Arkitektur

Kunstrejse Praktisk

Tider:

Kursusaktiviteterne begynder onsdag den 19. april kl 9:30 og slutter søndag den 23. april kl 17:00. Søndag aften kan vi efter ønske holde en fælles afslutningsmiddag….? Dvs. at man bør foretage alle sine reservationer så man ankommer til Firenze tirsdag den 18. april og først rejser derfra mandag den 24. april. hvis man ikke vil gå glip af noget…

Tilmelding og betaling:

Tilmelding sker ved at sende en email til info@udviklingskunst.dk med navn(e), adresse, telefonnummer (det som også virker i Firenze)

Man er tilmeldt så snart betalingen er modtaget på konto 8401-1073040 eller MobilePay 40372038

Prisen er kr. 3.000 pr. person. Prisen dækker alle entreer, reservationer, materialer, undervisning og ‘hvisketolkanlæg’. (Entreer er dyre i Firenze)

Seneste tilmelding den 31. januar.

Deltagere kan planlægge sammen:

Så snart tilmeldingerne kommer, vil jeg rundsende navne og email adresser, så  man selv kan tage kontakt til medrejsende for at aftale fælles transport, bolig mm.

Transport

Det er lettest og bedst flyve til Firenze eller til nærliggende lufthavne i Pisa og Bologna. Man kan få Google til at overvåge priser på rute og dato. (www.google.dk/flights/)

Firenze:

I april er der direkte fly  København – Firenze. F. eks. koster en basisrejse København – Firenze ca. 1.600 kr retur med Vueling. Firenze lufthavn ligger kun 5 km fra centrum. Se dette link: http://www.firenze.dk/firenze-lufthavn-airport

Bologna:

Der er flere direkte forbindelser til Bologna lufthavn. Bologna ligger godt 100 km fra Firenze og der er nem forbindelse mellem de to prægtige byer med tog. Se http://www.trenitalia.com

Bus fra Bologna lufthavn til Centralstationen koster ca 10€, en taxa ca 15€ – det er meget hurtigere og billigere hvis man er flere..

Tog Fra Bologna til Firenze tager 35 min !! og koster ca 20 € pr. tur.

Pisa:

En udmærket lufthavn med gode forbindelser og  tog direkte til Firenze.

http://www.in-italia.dk/italien/toscana/pisa/pisa-lufthavn/

Hotel:

Placering: Det er bedst at bo nogenlunde tæt på hinanden, så vi har mulighed for at mødes uden at beregne for megen  på transporttid. Jeg anbefaler området omkring Santa Maria Novella Kirken og Via Faenza. Herfra er er rimelig kort at gå til alle de steder vi skal besøge.

Jeg har lige besøgt hoteller i Firenze og kan anbefale:

1: Hotel Azzi, via Faenza 85. Ikke ret langt fra SMN.

Firenze: Azzi hotellerne.

På Via Faenza nr 85, i et gammelt ‘palæ’, har Hotel Azzi til huse. Samme sted er der flere andre små hoteller, som drives af en lille flok familier, der kender hinanden og hver for sig har sit at tilbyde.
Vores tilbud på dobbeltværelser er:
Hotel Azzi: 120 € pr. nat for to pers. incl.  morgenmad excl. skat.
Hotel Anna: 110€ pr. nat for to pers. incl.  morgenmad excl. skat.
Hotel Marine: 110 €  pr. nat for to pers. incl.  morgenmad excl. skat.
Skatten er 3,5€ pr person pr nat…. (Firenze tjener godt på at være en turistmagnet)
Du kan se mere om stedet på deres fælles hjemmside
Eller på deres individuelle sider:
Hotel Azzi
Hotel Marine
Hotel Anna’s
Locanda della Musica

Det er ‘kunstnerhoteller’ med meget varierende værelser og en rigtig fin personlig atmosfære. Der er bad og toilet på alle værelser. Rart og velbeliggende sted at bo.

2: Hotel Croce di Malta: Rigtigt roligt hotel med fine faciliteter lige ved Santa Maria Novella pladsen. Priser for tiden ca 1.500 kr for et dobbeltværelse med udsigt til have. (anbefales) I haven er der lille swimmingpool. Hjemmeside: http://www.crocedimaltaflorence.com/da/

3: Casa Bethania. Lille hotel drevet af meget venlige nonner, ca 1,5 km fra SMN. Prisen er 90€ (700 kr) for et dobbeltværelse med privat bad. Andre værelser har bad fælles. Der er en meget smuk have, man kan opholde sig i som gæst..   Det er et behageligt sted på ‘den anden side’ af Arno, dvs væk fra turist-horderne,  og også lidt besværligt, især hvis man vil bruge værelset i pauserne..  Hjemmeside http://www.casabetaniafirenze.it/

Lejlighed:

Der er et stort udvalg af lejligheder. De bedste protaler er nok Only Apartments og Air bnb

Der er også muligheder for at flere kan bo sammen, hvis man ønsker. Når tilmeldingerne kommer vil jeg rundsende navne og emailadresser, så kan man selv tage kontakt til medrejsende.

Søg og kontroller priser på internetet:

Selv om vi har fået tilbud fra hotellerne er det af og til muligt at finde bedre priser ved at søge f. eks på Trivago

Adgang til museer

Hver deltager får et adgangskort, der gælder under vores ophold, så vi frit og uden kø og uden forhåndsreservation kan komme ind de steder vi ønsker. Vi har afprøvet kortet her i slutningen af november og det fungerede (næsten) upåklageligt. Men turist-tallet er betydeligt større i april, så nogen ventetid må vi nok regne med…

Kalkmalerier i Norden

Lørdag den 18. februar 2017 kl 10 til 16 på Reinsholmgård

Landsbykirkerne rummer en uvurderlig kunstnerisk skat

IMG_4318
Fra Østerlars rundkirke

Kalkmalerier.

Danske og nordiske kalkmalerier virker fra en helt anden verden end den samtidige kunst i sydeuropa.

tilmelding – senest den 11. februar 2017:

1: Send  e-mail med navn, telefonnr. til info@udviklingskunst.dk så får du hurtigt besked om der er plads eller om der er overtegnet..

2: Overfør kr 400 (for hele dagen incl. frokost, kaffe og kage)
via

  • MobilePay eller Svipp  til 40372038.
  • Bankoverførsel til konto 8401 1073040

Kurset afholdes på Reinsholmgård, Melbyvej 63,  3370 Melby

 

Renæssancekunst i Danmark

Lørdag den 25. marts 2017 kl. 10 – 16 på Reinsholmgård.

Børsbygningen 1632?

Renæssancen brød tidligst frem i Firenze i 1400-tallet. I Danmark taler vi traditionelt om renæssance ca 100 år senere. De mest kendte renæssanceværker har vi fra Christian IV: Børsbygningen, Rosenborg Slot, Rundetårn m.v.

Birgitte Gøye 1550I malerkunsten finder vi f. eks dette portræt af Birgitte Gøye fra 1550: En rig og selvbevidst kvinde, der gerne stiller sin rigdom til skue.

Renæssancen i Danmark blev (måske) forsiknet af reformationen og den deraf følgende billedstorm, der bl. a. medførte at mange landsbykrikers kalkmalerier blev kalket over. Heldigvis ikke hugget ned, for ‘forkalkningen’ har bevaret mange spændende fresker til vor tid.

Lørdagens kursus vil opspore de tidligste tegn på renæssancebevidsthed i Norden og sammenholde den med den blomstrende renæssance i Italien, især i Firenze.

Dagen vil således også være en introduktion til kunstrejsen til Firenze fra onsdag 19/4 til mandag 24/4 2017

tilmelding – senest den 18. marts 2017:

1: Send  e-mail med navn, telefonnr. til info@udviklingskunst.dk så får du hurtigt besked om der er plads eller om der er overtegnet..

2: Overfør kr 400 (for hele dagen incl. frokost, kaffe og kage)
via

  • MobilePay eller Svipp  til 40372038.
  • Bankoverførsel til konto 8401 1073040

Kurset afholdes på Reinsholmgård, Melbyvej 63,  3370 Melby